การใช้งานสวิทซ์แก๊ส วิธีใช้งานสวิสซ์แก๊สโหมด AUTO และวิธีการใช้งานสวิสซ์แก๊สโหมดMANUAL

สวิสซ์แก๊สทำงานในโหมด AUTO คือ เมื่อบิดสวิสซ์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์สวิสซ์แก๊สจะทำงานโดยอัตโนมัต (สังเกตุ : สวิทซ์จะมีไฟสีเขียวกระพริบเมื่อบิดสวิทซ์กุญแจON) 

โดยเริ่มจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันก่อน เมื่ออุณหภูมิและรอบเครื่องยนต์ได้ตามค่าที่กำหนดไว้ในกล่องควบคุมระบบแก๊ส ระบบจะตัดไปใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สให้โดยอัตโนมัติ

gateAG1


วิธีใช้สวิสซ์แก๊สโหมดMANUAL

เมื่่อมีกรณีฉุกเฉิน เช่นปั๊มติ๊กเสีย, หรือน้ำมันหมด (คือการสั่งให้กล่องควบคุมระบบแก๊สสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สเท่านั้น)

ด้วยการกดสวิทซ์แก๊สค้าง5วินาที เมื่อบิดสวิทซ์กุญแจ ON

gateAG3


กรณีที่ดับเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งต่อไปจะเป็นการสตาร์ทด้วยน้ำมัน(ไม่ตัดเป็นแก๊ส จนกว่าจะกดสวิทซ์เอง)

gateAG2


กรณีระบบแก๊สมีปัญหา :เมื่อระบบแก๊สตัดเป็นน้ำมัน เนื่องจากแรงดันของระบบแก๊สผิดปกติสาเหตุมาจากแก๊สรั่ว หรืออุปกรณ์ส่วนควบมีปัญหา  จะมีไฟสีแดงขึ้นหรือเสียงร้อง ปี๊ปยาว (เมื่อกดสวิทซ์เสียงหรือไฟสีแดงจะดับไป)

gateAG4


 


Print