ทำอย่างไร กับรถติดแก๊ส LPG ครบ 10 ปี

รถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสภาพระบบแก๊สทุกๆปี ก่อนนำรถรถยนต์ยื่นเสียภาษี แต่หากถังแก๊ส ผ่านการใช้งานมาครบ 10 ปี จำเป็นจะต้องนำรถเข้าไปให้วิศวกรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก ตรวจสภาพถังแก๊ส เพื่อยืดอายุการใช้งาน ได้อีก 5 ปี และสามารถไปตรวจใหม่ได้ทุกๆ 5 ปี

ถังที่ผ่านการตรวจต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด โดยถังแก๊สแอลพีจี ต้องได้มาตรฐาน มอก.370 ,ECE R 67 ,AS/NZS 1425 และ UL 2227 ถังแก๊สต้องไม่ถูกไฟไหม้ ไม่มีรอยลึก ผุกร่อน รอยบุบ รอยเว้า รอยขึดขวนลึก รอยร้าวหักพับ บวม ลิ้นเอียง เพจถังต้องมองเห็นได้ชัดเจน วาล์วถังแก๊ส จะต้องมีลิ้นเปิดปิดระยะไกล (วาล์วเปิดปิดไฟฟ้า) 

CHEAK Gas 02

CHEAK Gas 01

 


Print