บริการตั้งวาล์ว และโอเวอร์ฮอล์เครื่องยนต์

 วาวล์รถยนต์เป็นส่วนควบคุมปริมาณการไหลผ่านของอากาศในห้องเผาไหม้ ให้มีปริมาณพอเหมาะกับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์  engin 4cly

4Stroke edit

Engine03

creadit by asiaautowork.co.th


 ทำไมต้องตั้งวาวล์??

หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง เครื่องยนต์จะมีการสึกหรอเกิดขึ้น การตั้งวาวล์คือการปรับตั้งการเปิดปิดของวาล์เพื่อควบคุมให้มีปริมาณอากาศพอดีตามสเปคของเครื่องยนต์ ที่วิศวะกรได้ออกแบบมา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นั้นๆ ดังนั้นหลังจากการใช้งานรถยนต์ไประยะเวลาหนึ่งเราจึงจำเป็นต้องตั้งวาวล์

เมื่อไหร่ต้องตั้งวาวล์ ??

ระยะการตั้งวาวล์ของรถยนต์

สำหรับรถยนต์ฮอนด้า

ตั้งวาวล์ที่ระยะทาง ประมาณ 40,000 กม. หากใช้แก๊ส 20,000 - 30,000 กม.

สำหรับรถยนต์โตโยต้าหรืออื่นๆที่มีการปรับวาวล์แบบถ้วย

ตั้งวาวล์ที่ระยะทาง ประมาณ 100,000 กม.    หากใช้แก๊ส 60,000 -70,000 กม.

ส่วนรถยนต์ที่มีระบบวาวล์ไฮโดรลิค จะตั้งวาวล์ เมื่อมีการสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดกว่าระบบจะปรับอัตโนมัติได้

เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สควรทำการปรับตั้งเร็วกว่า เพราะหาก การจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ จะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า

 

รถยนต์ที่ไม่ติดแก๊ส (ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน) จำเป็นต้องตั้งวาวล์ไหม??

การตั้งวาวล์เป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรก็จำเป็นต้องตั้งวาวล์

 

     โตโยต้ามีการออกแบบป็นถ้วยวาวล์เป็นตัวกำหนดระยะห่างของวาวล์ ทุก 60,000 - 70,000 กม. ควรปรับตั้งถ้วยดังกล่าว โดยการเปลี่ยน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เราอาจหลีกเลี่ยงด้วยการเจียรถ้วยวาวล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยน

 

     ฮอนด้ามีการปรับตั้งวาวล์แบบใช้การปรับตั้งด้วยมือได้ โดยจะต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน (4 ชม.ขึ้นไป) จึงทำการปรับตั้ง และควรทำความสะอาด TPS ไปพร้อมกัน และหลังปรับตั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะของฮอนด้า HIM ในการปรับตำแหน่ง TPS


แก๊สบอย ปรับตั้งวาวล์ TOYOTA โดยใช้เครื่องกลึง แทนการเจียรถ้วยวาวล์ ทำให้ได้ระยะที่ถูกต้องแน่นอน

ส่วน  HONDA ก็มีการปรับตั้งตามมาตราฐานศูนย์บริการของ HONDA และมีการ ทำความสะอาด TPS และเซ็ทค่าใหม่ด้วย HIM

เช่นเดียวกับศูนย์บริการ HONDA


Print